TECNOINTEGRA GLOBAL S.L. està inscrita al REGISTRE D’AGENTS DE LASEGURETAT INDUSTRIALamb núm. RASIC005004453 a l’activitat d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis sota el RIPCI del RD 513/2017 . Estem homologats per a la realització d’instal·lacions i manteniments a les activitats reglamentades.


- Dissenyem i executem PROJECTES D’ENGINYERIA d’instal·lacions de detecció, protecció i extinció d’incendis.
- INSTAL·LEM tot allò projectat i finalitzem amb el lliurament dels certificats oficials dels sistemes instal·lats segons la normativa vigent.
- PREUS ESPECIALS per a col·lectius.
- EQUIPS D’EXTINCIÓ PORTÀTIL (EXTINTORS): verificació, recàrrega, re-timbrat i subministrament. Contractes de manteniment i certificats d’enginyeria anuals.
- MANTENIMENTS PÀRQUINGS: Centrals detecció d’incendis, detecció monòxid, extintors, mànegues BIE, plans d’evaquació, sistemes d’extracció de fums i ventil·lació, il·luminació d’emergències i estalvi energètic.
- PROVES HIDRÀULIQUES MÀNEGUES D’INCENDIS: Realitzem les proves hidràuliques quinquenals obligatòries a les mànegues BIE 25 i 45, certificant la seva resistència i eficàcia.

Mobirise

RASIC - 005004453

Document acreditatiu RASIC

TECNOINTEGRA GLOBAL SL està registrada al Registre d'Agents de la Seguretata Industrial de Catalunya a l'àmbit reglamentari de la Protecció Contra Incendis a les especialitats:

    Sistemes de detecció i alarma.
    Sistemes d'abastament d'aigua.
    Sistemes hidants.
    Extintors d'incendis.
    Sistemes de boques d'incendis.
    Sistemes de columna seca.
    Sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.
    Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada.© Copyright 2021 TECNOINTEGRA GLOBAL, S.L. All Rights Reserved.

The website was designed with Mobirise